Wednesday, March 16, 2011

MUNDO

BAKIT SA BUHAY ANG DAMING TANUNG NA GUMUGULO SA ATING MGA ISIPAN. BAKIT MAY MAHIRAP, BAKIT MY MAYAMAN AT BAKIT MAY KAGULUHAN SA GITNA NG KAAYUSAN. SA MUNDO NG TAO ANG TRAHEDYA AY UNTI-UNTI NG NAGAGANAP. SABI NG IBA ITO AY DULOT LAMANG NG KAPABAYAAN NG MGA NANINIRAHAN DITO NGUNIT ANG TOTOO MAARING MAUNA PA TAYONG LAHAT MAWALA BAGO MAGUNAW ANG MUNDO. ANG GLOBAL WARMING AY NORMAL LAMANG DULOT NITO AY SAKUNA TULAD NG PAGLINDOL KASABAY AY TSUNAMI HALIMBAWA NA LAMANG NG NANGYARI SA JAPAN KASABAY NAMAN AY ANG PAGINET NG HANGIN AT PABAGO-BAGONG PANAHON. ANG MUNDO AY HINDI MAKIKISABAY SA PAGBABAGO NG TAO DAHIL ANG TAO AY PANSAMANTALA LAMANG NANINIRAHAN DITO. DADAAN ANG MARAMING HINERASYON BAGO MAWALA ANG MUNDO NGUNIT ANG TAO AY DADAAN AT DADALOY LAMANG SA BUHAY AT PAGIKOT NITO. HINDI NATIN MAILILIGTAS ANG ATING MUNDO SA PAMAMAGITAN NG PAGLAHOK SA KUNG ANO-ANONG KAMPANYA UPANG MAPANGALAGAAN ITO DAHIL ANG MUNDO AY MASYADONG MALAKI AT MAY KAKAYAHANG PAGHILUMIN ANG SARILI NITO. TANDAAN BAGO PA TAYO DUMATING SA DAIGDIG NA ITO AY MARAMI NG NANIRAHAN DITO. BAKIT HINDI NALANG NATIN PAGHANDAAN ANG ATING KALIGTASAN KUNG PAPAANO TAYO MAKIKISABAY SA PAGIKOT NG MUNDONG ATING GINAGALAWAN AT KUNG PAPAANO TAYO MAKAKALIGTAS SA MGA PAGSUBOK NA HAMON SA ATING MGA BUHAY. LAGI NATING ISIPIN NA PANANDALIAN LANG TAYO SA DAIGDIG NA ITO AT HANAPIN LANG NATIN ANG DAHILAN KUNG BAKIT TAYO NABUBUHAY DITO. GAWIN NATING MASAYA ANG BAWAT ARAW KASAMA ANG ATING PAMILYA AT KAIBIGAN DAHIL HINDI NATIN ALAM KUNG KAILAN TAYO HAHAMUNIN NG PAGSUBOK NA DULOT NG MUNDONG ATING TINITIRAHAN. HINDI NATING ALAM KUNG KAILANG MATATAPOS ANG IKOT NG DAIGDIG NGUNIT UNAHIN NATING ISIPIN ANG ATING KALIGTASAN AT KUNG KAILAN ANG TAO AY MAGLALAHO KASABAY NG ALON NG BUHAY.

No comments:

Post a Comment